Home

De KMO markt met minder dan 100 personeelsleden of een omzet tot 50 miljoen Euro wordt niet of nauwelijks geholpen om de bedrijfsresultaten op te trekken. Door hun kleinschaligheid bestaat bij deze bedrijven meestal een weerstand tegen consultancy.

 

De oprichters hebben een uitgebreide praktische ervaring opgebouwd door het uitvoeren van interim management opdrachten in de meest uiteenlopende sectoren. Dit zowel op het leidinggevende als op het uitvoerende niveau.

 

 

Dit heeft hen in staat gesteld om een onderzoeksmethode op punt te stellen, die op korte termijn inzicht geeft in de sterktes en de zwaktes van een bedrijf.

Als conclusie van dit onderzoek, aan een vooraf afgesproken prijs, wordt advies gegeven. Deze verbeteringen kunnen door het bedrijf, al dan niet onder begeleiding, worden doorgevoerd.

 

“Success always demands a greater effort.”